Kontakt - Fagforbundet

Styret

Leder fagforening Randi Synnøve Eli

Send epost

Sekretær fagforeningen Sølvi Helene Hyttnes

Send epost

Kasserer fagforeningen Stine Gjengstø

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Inge Heimsbakk

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Ann-helen Jørgensen Kvingedal

Send epost

Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Anny Bente Simonsen
Leder Seksjon Samferdsel og Teknisk Ole Johan Helland

Send epost

Styremedlem fagforeningen Knut Arve Røstvold

Send epost

Revisor fagforeningen Solveig Sporild

Send epost

Revisor fagforeningen Liv Mary Berdal Engvik